VISI DAN MISI


Visi


UNTUK MENJADIKAN SEKOLAH YANG CEMERLANG DAN MELAHIRKAN INSAN YANG BERKUALITI DAN BERTAQWA MENJELANG 2010.


Misi


SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT IBAM BERHASRAT UNTUK MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENDIDIKAN DAN MENGELUARKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI NILAI    JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK  MELALUI       GABUNGAN TENAGA SELURUH WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI

                                                                    back to top